Föreningen

 

Föreningen Svenska Österbottningar i Stockholm bildades 27 januari 1952 i Forsgrenska medborgarhuset. Vid detta möte valdes Bertel Hedman till första ordförande och stadgar för föreningen antogs.

Enligt stadgarna är föreningens målsättning: "Föreningen har till ändamål att sammanföra i Stockholm med omnejd boende svenska österbottningar och andra av föreningens verksamhet intresserade personer, samt att arrangera fester och samkväm i hembygdens tecken."